Fifty shades of grey pdf thai


fifty shades of grey pdf thai

Ni dung truyn có cp ti vn nhy cm, c game psx iso for pc indowebster (100 complete gi vui lòng cân nhc trc khi i thiuTác gi Khao khát, bn nng, bo lc, dng xé, u tranh có c tình yêu, bình ng,.
Kate và tôi là bn cùng phòng.
Hít sâu vào mt hi, tôi.He tries to forget her, but instead is swept up in a storm of emotion he cannot comprehend and cannot resist.Tôi không th tt n ci xã giao.Con ngi trong cun sách hin lên nh các nhân t to nên cu vng, sáng r, chói li hay u ám,.Thang máy a tôi lên tng hai mi vi vi tc kinh ngc.Tôi cha tng thy chic áo khoác sm màu nào tinh tm n mc y phi vi s mi trng.Kh gió my hot ng ngoi khóa ca nó!S hp dn ca b tiu thuyt cng cho thy, dù ã là nm 2012, a s ph n vn cho rng s bt bình ng gia n gii và nam gii vn cha th bin.Có th anh ta quan tâm n câu tr li, cng có th trên ht, ch hi vì lch.Vi hn 60 triu bn bán ra trên khp th gii (tính n tháng 12/2012 50 sc thái còn c bán bn quyn dch ti 37 quc gia.Tôi ngi xung gh, rút danh sách câu hi ra khi ba lô, nhìn lt qua mt lt, trong bng ra thm Kate chng a cho mình tiu s tóm.Hy vng ngài không phin, ngài Grey.Tri, hình nh Cô Nàng Tóc Vàng Th Nht va gp rc ri ri?Khi ôi tình nhân m chìm trong nhng khát khao sâu thm thì mi am mê nhc dc bn nng nht c tha mã hành vn ó có th s khin nhiu c gi sc nhng.L.James ã ng chm ti nhng ngóc ngách sâu.Va lm bm nh c mt chú, tôi va c thêm mt ln na chi li mái tóc ri tung.Bêncnh ó, b tiu thuyt ng tán thành tình dc không bao gi là màu en hay màu trng: nó là 50 sc thái ca màu xá ni dung ó, b tiu thuyt 50 sc thái là ni giúp các c gi n tìm.Tôi chng hp vi nhng ch này chút nào.Cô ngi xung ây nhé?Tôi t nhìn li mình.Và 50 sc thái ã góp phn khi thông nhng rào cn lâu i i vi quyn và s t do cá nhân ca ngi.May nh Kate cho mn chic Mercedes CLK th thao ch nàng Wanda, chic VW Beetle c ca tôi, n kp gi là may.
Cuc phng vn vi tay trùm siêu công nghip nào ó mà cô y ã dày công sp xp cho t báo sinh viên, Kate không th.
Li mt cô tip tân khác, tóc vàng, sau chic bàn sa thch, trang phc hai màu en trng hoàn ho, ng lên chào.


Sitemap